Hotline 0905 225 541

Màn hình led Q3 Trong nhà kích thước 63m2 tại hội trường Bộ Tham Mưu Quân Khu 5


 Màn hình led 63m3 với 180 cabin 576X576 được lắp ghép lại với nhau chỉ trong 4 ngày thi công

Bảo hành 24 tháng

 

                                              thumbnail

                                                                        

                                                                        

                                                                        

http://manhinhleddanang.vn/man-hinh-led-hoi-truong.html

Kết nối với chúng tôi