Hotline 0935 632 123

Card phát Linsn TS921

Giá: Liên hệ 0905 225541

Kho : Còn hàng

Liên Hệ Đặt hàng


Card phát Linsn TS921


 Thông số của card phát Linsn TS921:

1. Một đầu vào tín hiệu video DVI;

2. Hỗ trợ đầu vào nguồn video 4K;

3. Hỗ trợ đọc lại tệp RCG;

4. Hỗ trợ phát tập tin RCG;

5. Hỗ trợ phát tập tin CON;

6. Hỗ trợ đầu vào video 12-bit / 10-bit / 8-bit;

7. Hỗ trợ hiển thị thang độ xám 16-bit;

8. Một đầu vào âm thanh;

9. Sử dụng cổng PCI-E 1X, khả năng tương thích máy tính sẽ tốt hơn;

10. Đầu ra cổng đôi, hỗ trợ nguồn video 2048X640, 1280X1024, v.v...

Kết nối với chúng tôi